Karsten Nilsen

Utover lang erfaring fra psykiatri, arbeidsrettet rehabilitering, idrett- og prestasjonspsykologi, terapeut, kurs/foredragsholder m.m. er den praktiske egenerfaringen ift kursinnholdet stor og omfattende. Jeg anvender hver eneste dag det jeg selv kurser og coacher andre i og har inngående erfaringer i hvordan "trene" og hvordan det fungerer og virker. Dette gjør at jeg snakker om noe jeg er genuint opptatt av, som jeg håper gjør meg til en bedre formidler. 

Egen og profesjonell erfaring med ACT som jeg tar opp i modul 3 er betydelig. Både ift egenpraktisering inkludert etterlevelse av prinsipper i arbeid, hverdag og fysisk trening i tillegg til å ha skrevet en masteroppgave om "mindfulness" på Handelshøyskolen BI (organisasjonspsykologi/ledelse) som er et fundament innenfor ACT. 


I mitt virke som terapeut veksler jeg på å anvende kognitiv atferdsterapi og ACT, men jeg foretrekker mer og mer prinsippene i ACT da jeg selv har god erfaring, noe jeg også opplever klienter har. Det ligger noe mer spesifikt bak som blir enklere å forholde seg til og å anvende praktisk i hverdagen og overfor uttalte mentale utfordringer som f.eks. stress, angst, depresjon, smerte m.m. 


Det er i tillegg en effektiv tilnærming til prestasjoner og personlig utvikling og derfor også en viktig og særdeles relevant del i et virke med idrett- og prestasjonspsykologi som jeg også driver med. Derfor også effektiv i organisasjon og næringsliv, spesielt med tanke på den stressreduserende effekten som korrelerer med praktisering.  


"Oppmerksomhetsmuskelen" som trenes opp fører til at det blir enklere å fokuserer på viktige aspekter i "prestasjonsammenheng", enten det er i næringsliv, idrett eller privat, som inkluderer å "fange opp" forskjellige distraksjoner som ofte ellers leder oss umerkelig bort fra det som er viktig ift å ha prestasjonsrelevant "arbeidsfokus".

 

Relevant utdanning og kurs:

UNIVERSITET - HØYSKOLER - KURS

​​​

 • Master of managment (organisasjonspsykologi/ledelse), Handelshøyskolen BI

 • Bachelor; Psykologi (UiT)

 • Masterfag: «Sport Psychology» (idrettspsykologi), Norges Idrettshøgskole

 • Vid.utd: Kognitiv atferdsterapi 1 (Høgskolen i Sogn og Fjordane - Norsk Forening for Kognitiv Terapi)

 • Vid.utd: Kognitiv atferdsterapi 2 (Høgskolen i Sogn og Fjordane - Norsk Forening for Kognitiv Terapi)

 • Masterfag: «Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljøet» (Høgskolen i Buskerud)

 • Prestasjonspsykologi 1 (Høgskolen i Molde)

 • Prestasjonspsykologi 2 (Høgskolen i Molde)

 • Idrettspsykologi (Høgskolen i Bergen)

 • Filosofisk praksis (UiO)


Annen utdanning/kurs:

​​

 • ACT Immersion - ACT as a process-based therapy - Dr. Steven C. Hayes

 • Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) - Dr. Russ Harris (online)

 • Fordypning: Aksept- og forpliktelsesterapi for Depresjon og Angstlidelser - Dr. Russ Harris (online)

 • Integrating Mindfulness and CBT - Beck Institute (online)

 • Mental rådgiverutdannelse I – II - III; Svensk idrottpsykologisk förening og Riksidrottsforbundet (Sverige)

 • The Science of Happiness - UC Berkeley (online)

 • Mindfulness and Resilience to Stress at Work - UC Berkeley (online)

 • Praktisk idrettspsykologi I – II – III; Akershus idrettskrets

 • Mindfulness practitioner; Skand. Ledarhögskolen (Sverige)

 • «Den positive psykologien» (5 mnd online – Martin Seligman – Pennsylvania State University)

 • Certificate of executive positive psychology (Positive Change)

 • Kurs i Depresjonsmestring – KiD (kursleder)

 • Kurs i Belastningsmestring – KiB (kursleder)

 • "Tankevirus" (kursleder)

 • Krisepedagogikk

 • Innføring i kognitiv atferdsterapi (Fagakademiet)

 • Hypnoseterapeut (Hypnoseakademiet)

 • Norges Markedshøyskole


Idrettsbakgrunn:

​​

 • Trent og konkurrert i karate i 35 år (flere NM-medaljer, siste i 2017, første i 1990 - senior)

 • Instruktør; Oslo Karateklubb

 • Personlig Trener; Valhall Trening & Terapisenter

 • Kickboxing - Krav Maga - Defendo - Sportsjujitsu - Bandy – Fotball – Håndball​​


Medlem:

​​

 • Norsk forening for kognitiv terapi

 • Psykologiforbundet

 • European Federation of Sport Psychology

 • Norsk forening for oppmerksomhetsnærvær (mindfulness)

 

©2020 by Læringspilotene