Karsten Nilsen

Utover lang erfaring fra psykiatri, arbeidsrettet rehabilitering, idrett- og prestasjonspsykologi, terapeut, kurs/foredragsholder m.m. er den praktiske egenerfaringen ift kursinnholdet stor og omfattende. Jeg anvender hver eneste dag det jeg selv kurser og coacher andre i og har inngående erfaringer i hvordan "trene" og hvordan det fungerer og virker. Dette gjør at jeg snakker om noe jeg er genuint opptatt av, som jeg håper gjør meg til en bedre formidler. 

Karsten - karate.jpg
Karsten Nilsen.jpg
Karsten.jpg

Egen og profesjonell erfaring med ACT som jeg tar opp i modul 3 er betydelig. Både ift egenpraktisering inkludert etterlevelse av prinsipper i arbeid, hverdag og fysisk trening i tillegg til å ha skrevet en masteroppgave om "mindfulness" på Handelshøyskolen BI (organisasjonspsykologi/ledelse) som er et fundament innenfor ACT. 


I mitt virke som terapeut veksler jeg på å anvende kognitiv atferdsterapi og ACT, men jeg foretrekker mer og mer prinsippene i ACT da jeg selv har god erfaring, noe jeg også opplever klienter har. Det ligger noe mer spesifikt bak som blir enklere å forholde seg til og å anvende praktisk i hverdagen og overfor uttalte mentale utfordringer som f.eks. stress, angst, depresjon, smerte m.m. 


Det er i tillegg en effektiv tilnærming til prestasjoner og personlig utvikling og derfor også en viktig og særdeles relevant del i et virke med idrett- og prestasjonspsykologi som jeg også driver med. Derfor også effektiv i organisasjon og næringsliv, spesielt med tanke på den stressreduserende effekten som korrelerer med praktisering.  


"Oppmerksomhetsmuskelen" som trenes opp fører til at det blir enklere å fokuserer på viktige aspekter i "prestasjonsammenheng", enten det er i næringsliv, idrett eller privat, som inkluderer å "fange opp" forskjellige distraksjoner som ofte ellers leder oss umerkelig bort fra det som er viktig ift å ha prestasjonsrelevant "arbeidsfokus".

 

Relevant utdanning og kurs:

UNIVERSITET - HØYSKOLER - KURS

​​​

 • Master of managment (organisasjonspsykologi/ledelse), Handelshøyskolen BI

 • Bachelor; Psykologi (UiT)

 • Masterfag: «Sport Psychology» (idrettspsykologi), Norges Idrettshøgskole

 • Vid.utd: Kognitiv atferdsterapi 1 (Høgskolen i Sogn og Fjordane - Norsk Forening for Kognitiv Terapi)

 • Vid.utd: Kognitiv atferdsterapi 2 (Høgskolen i Sogn og Fjordane - Norsk Forening for Kognitiv Terapi)

 • Masterfag: «Mennesket, psykiske lidelser og det sosiale miljøet» (Høgskolen i Buskerud)

 • Prestasjonspsykologi 1 (Høgskolen i Molde)

 • Prestasjonspsykologi 2 (Høgskolen i Molde)

 • Idrettspsykologi (Høgskolen i Bergen)

 • Filosofisk praksis (UiO)


Annen utdanning/kurs:

​​

 • ACT Immersion - ACT as a process-based therapy - Dr. Steven C. Hayes

 • Aksept- og forpliktelsesterapi (ACT) - Dr. Russ Harris (online)

 • Fordypning: Aksept- og forpliktelsesterapi for Depresjon og Angstlidelser - Dr. Russ Harris (online)

 • Integrating Mindfulness and CBT - Beck Institute (online)

 • Mental rådgiverutdannelse I – II - III; Svensk idrottpsykologisk förening og Riksidrottsforbundet (Sverige)

 • The Science of Happiness - UC Berkeley (online)

 • Mindfulness and Resilience to Stress at Work - UC Berkeley (online)

 • Praktisk idrettspsykologi I – II – III; Akershus idrettskrets

 • Mindfulness practitioner; Skand. Ledarhögskolen (Sverige)

 • «Den positive psykologien» (5 mnd online – Martin Seligman – Pennsylvania State University)

 • Certificate of executive positive psychology (Positive Change)

 • Kurs i Depresjonsmestring – KiD (kursleder)

 • Kurs i Belastningsmestring – KiB (kursleder)

 • "Tankevirus" (kursleder)

 • Krisepedagogikk

 • Innføring i kognitiv atferdsterapi (Fagakademiet)

 • Hypnoseterapeut (Hypnoseakademiet)

 • Norges Markedshøyskole


Idrettsbakgrunn:

​​

 • Trent og konkurrert i karate i 35 år (flere NM-medaljer, siste i 2017, første i 1990 - senior)

 • Instruktør; Oslo Karateklubb

 • Personlig Trener; Valhall Trening & Terapisenter

 • Kickboxing - Krav Maga - Defendo - Sportsjujitsu - Bandy – Fotball – Håndball​​


Medlem:

​​

 • Norsk forening for kognitiv terapi

 • Psykologiforbundet

 • European Federation of Sport Psychology

 • Norsk forening for oppmerksomhetsnærvær (mindfulness)