Prester bedre med mer glede og mindre stress!

3, 6 eller 9 moduler.

Stress øker ikke bare sykefraværet og risikoen for en rekke sykdommer, det påvirker også i stor grad hvordan du presterer og hvordan du har det.  
Du kan bli mye mer effektiv og redusere risikoen for sykdom og slitenhet ved å lære deg hvordan du kan styre din hverdag bedre.

 

Tema 1

Doctor holding fresh fruit and vegetable

Ernæring - Motivasjon - Helhet (fysisk/psykisk helse)

Maten vi spiser har stor påvirkning på våre prestasjoner i hverdagen og hvordan vi styrker immunforsvaret vårt for å hindre sykdom. Tarmens rike bakterieflora blir påvirket av det den får servert. Måten genene våre uttrykker seg på avhenger av miljøet rundt og ytre faktorer som påvirker alt dette er maten vi spiser, stress, kjemikalier og stråling.
For å få en sunn kropp som presterer best mulig i hverdagen må vi se på helhetsbilde med alle disse elementene.

Tema 2

ro.jpg

Mindfulness - Stress - Resilience

Mindfulness (oppmerksomhetstrening) er en type mental trening som handler om å være til stede i det som skjer her og nå, og ikke i fortiden og fremtiden som vi altfor ofte er (noe som lett skaper stress). Det er en bevisstgjøring gjennom selvobservasjon, og først da kan vi gjøre om på det som ikke er hensiktsmessig og lede oss selv på en god måte.

Tema 3

young business woman winning isolated on

Prestasjonsutvikling - Psykologisk fleksibilitet

Gjennomgang av relativt enkle prinsipper som inkorporeres i arbeid- og hverdag for å styrke og videreutvikle "psykologisk fleksibilitet". Svært anvendelig metode som derfor også benyttes på områder som prestasjonsutvikling, stressmestring, idrett, slanking, trening, atferdsendring, angst, depresjon, spisevegring, smerte, m.m.

Dette er et kurs vi kjører et "juletilbud" på frem til nyttår. Dette innebærer at dersom du bestiller kurset nå får dere en sterk rabattert pris og vi kan vi holde det for dere til neste år (frem til 1. juni 2020). 

Kurset er briljant i forhold til at vi ser på helheten i hvordan vi kan påvirke fysisk og psykisk helse på positive måter. For å få mest mulig ut av det fysiske og mentale er ernæring en veldig viktig faktor og derfor fokuserer vi på det allerede i modul 1.

I alle moduler gir vi konkrete tips og retningslinjer som vil gjøre det enklere å endre vaner, enten det er i forhold til det mentale, fysiske eller ernæring. 

Kurset kan utvides fra opprinnelig 3 moduler, til 6 eller 9 som innebærer at vi med flere moduler følger dere opp over lengre tid. Ta kontakt for mer informasjon om det praktiske. 

Du finner mer informasjon om de respektive modulene ved å følge linkene over. 

Kursalternativer / pris

3 moduler à 3 timer:

Kr. 30.000,-

På dette kurset har vi nå førjulstilbud. Bestiller dere kurset før jul kan det holdes på nyåret (frem til 1. juni 2020). Etter jul koster kurset kr. 38.000,-)

6 moduler à 3 timer:

Kr. 62.000,-

I denne varianten kommer vi til bedriften 6 ganger og følger opp over tid for å styrke sannsynligheten til å få til endringer.

9 moduler à 3 timer:

Kr. 90.000,-

I den mest omfattende varianten kan vi avtale regelmessige samlinger over en lengre periode, avhengig av hva som passer for dere.

 

Modul 1

Ernæring - motivasjon - helhet (fysisk og psykisk helse). 

Du får:

Kunnskap om sammenhengen mellom mat, det mentale, aktivitet og hvile.

Du får:

Innblikk i tarmens påvirkning på kropp og hodet.

Du får:

Et lite innblikk i gener og hvordan vi er ulike.

Du får:

Enkle tips om hvordan skape en bærekraftig endring.

Du får:

Kunnskap om hvordan motivasjon og tanker påvirker dine valg.

 

Kursinnhold

Ernæring - motivasjon - helhet

Maten vi spiser har stor påvirkning på våre prestasjoner i hverdagen og hvordan vi styrker immunforsvaret vårt for å hindre sykdom. Tarmens rike bakterieflora blir påvirket av det den får servert. Måten genene våre utrykker seg på avhenger av miljøet rundt.

Ytre faktorer som påvirker alt dette er maten vi spiser, stress, kjemikalier og stråling.


For å få en sunn kropp som presterer best mulig i hverdagen må vi se på helhetsbilde med alle disse elementene.

 

Modul 2

Mindfulness - Stressmestring - Bevissthet - Selvledelse

Du får

Kunnskap om stress og hvordan det påvirker oss.

Du får

En innføring i hva mindfulness/oppmerksomhetstrening er

Du får

Kunnskap om hvordan skru av "autopiloten" og å bli mer bevisst

Du får

Enkle verktøy du kan bruke i hverdagen for å takle stress, være mer tilstede og lede deg selv.

 

Kursinnhold

Mindfulness - Stressmestring - Bevissthet - Selvledelse

Mindfulness (oppmerksomhetstrening) er en type mental trening som handler om å være til stede i det som skjer her og nå, og ikke i fortiden og fremtiden som vi altfor ofte er (noe som lett skaper stress). Vi trener med andre ord sinnet til å være til stede i øyeblikket. Med oppmerksomhetstrening blir vi blant annet bedre kjent med oss selv. Vi blir klar over våre tanker, følelser, reaksjonsmønster, triggere og handlinger. Det er en bevisstgjøring gjennom selvobservasjon, og først da kan vi gjøre om på det som ikke er hensiktsmessig og lede oss selv på en god måte.

Det er ikke uten grunn at mindfulness er blitt så populært. Forskning tyder på at oppmerksomhetstrening blant annet kan føre til redusert stress, økt konsentrasjon og fokus, smertelindring, et styrket immunforsvar, økt effektivitet og produktivitet, bedre søvnkvalitet, økt motstandsdyktighet og empati samt bedre livskvalitet.

Stadig flere får øynene opp for mindfulness, og internasjonale selskaper som Google, Apple, SAP og Accenture har lenge sett verdien i å lære opp ansatte i denne metoden. Også her hjemme tar flere og flere i bruk mindfulness, både firmaer og privatpersoner. Sykehus bruker mindfulness blant annet i behandling av angstlidelser og stressmestring.

 ​

  • Mindfulness – Lær hvordan du kan styre oppmerksomheten din og være mer til stede

  • Bevissthet – Bli bedre kjent med deg selv: dine tanker, følelser, reaksjonsmønster, triggere og handlinger

  • Selvledelse – Når vi blir bedre kjent med oss selv kan vi ta bevisste valg og lede oss selv på en god måte

 

Modul 3:

"Psykologisk Fleksibilitet"

Prestasjonsutvikling - stressmestring - "mental klarhet"

Evolusjon og rammebetingelser

Hvordan hjernen går på "autopilot" og at unngåelsesatferd er roten til "problemer"

Modellens 6 prinsipper

Hva prinsippene er, hvordan de interagerer på en slik måte at de fører til "psykologisk fleksibilitet" og hva det leder til. 

"Trening"

Anvendelsesområder og konkrete treningssituasjoner

 

Kursinnhold

Psykologisk fleksibilitet

I kurset ser vi på hvilke rammebetingelser evolusjonen har gitt oss og hvordan unngåelsesferd fungerte i steinalderen, men ikke i 2019!
Vi går gjennom 6 interagerende prinsipper som vi ved å inkorporere i arbeid- og hverdag utvikler og styrker en svært viktig "psykologisk fleksibilitet".
Viktig fordi det har så stor innvirkning på områder som mental helse, prestasjon, produksjon, stress m.m. og derfor særlig relevant for næringslivet. Metoden anvendes med suksess derfor også innenfor idrett, slanking, trening, atferdsendring, angst, depresjon, spiseforstyrrelser, målsetting m.m.

ACT (aksept- og forpliktelsesterapi) er en hurtigvoksende psykologisk tilnærming basert på disse domenene og forskning viser hvor anvendbar metoden er på svært mange områder (transdiagnostisk). Det er også en veldig aktiv og konkret tilnærming og sterkt atferdsbasert ("mindre snakk, mer gjøre"). Faktisk så er ikke metoden så opptatt av å endre eventuelle tanker og oppfatninger, men retter seg isteden mer mot det vi gjør, som inkluderer måter å møte egne emosjonelle utfordringer på. Det er dette konkrete som gjør tilnærmingen relativt enkel å inkorporere i hverdagen (vet hva vi skal gjøre og når). 

Økt psykologisk fleksibilitet fører til et langt mer bevisst og konstruktivt forhold til egne tanker, følelser og fornemmelser, og omvendt, som igjen styrker sannsynligheten til å "prestere" og produsere bedre på jobb og det faktisk med mindre stress. 

Deltakere vil etter kurset bli bedre til å følge prinsippene i sitt eget liv, noe som naturlig nok også kommer bedriften til nytte.

Det er heller ikke nødvendig å sette av egen tid til å «trene». Meningen er å bruke kunnskapen aktivt på det som måtte dukke opp av utfordringer og belastninger, inkluderte emosjoner, gjennom dagen fordi det er dette som gjør oss mer fleksible. Jo mer vi repeterer, jo sterkere blir vi. 

Det gir også ofte en følelse av trygghet og kontroll å ha noe konkret å møte "smerte" og belastning på og derfor frykter man det heller ikke i like stor grad, noe som igjen ikke trigger like mye stress.  

Og når anvendelse i seg selv også påvirker stressnivå positivt viser forskning at vi blir langt mindre reaktive og kan med det ta flere bevisste valg. 

En bedrift full av medarbeider med mye psykologisk fleksibilitet stiller naturlig nok sterkere i en stadig mer utfordrende og hektisk arbeidshverdag.